Golden Heart

Yoga

EFFEKTIVA TEKNIKER FÖR FÖRÄNDRING

“Nothing changes
if nothing changes”

Förändring kräver mod, villighet och uthållighet.
Jag ger dig det stöd och den vägledning du behöver
för att uppnå den förändring du vill ha.

~Zoran

Inner Growth

Inre styrka och stabilitet, och självkännedom är självklara ingredienser för att utvecklas som människa, oavsett var i livet du befinner dig.

Vi ringar in de områden som du vill utvecklas inom, och kommer tillsammans överens om ett program så att du uppnår dina mål.

Energy & Vitality

Fysisk och mental styrka, stabilitet och flexibilitet behövs för att leva ett lyckligt liv där du känner dig tillfreds med dig själv, ditt jobb och i dina relationer.

Du får ett individuellt framtaget kort dagligt program, och stöd i att släppa energitjuvar och etablera hälsosamma vanor.

Focus & Clarity

Både på kontoret och i privatlivet behövs förmågan att fokusera din energi på rätt sak och på rätt sätt.

Du lär dig enkla och effektiva tekniker för att utveckla den förmågan så att den alltid är tillgänglig när du behöver den.

Balance & Harmony

För att stå stadigt i en ständigt föränderlig värld behöver du inre stabilitet och balans.

Vi utvecklar en daglig meditativ practice som ger resultat direkt och som med fortsatt tillämpning blir en integrerad del av dig.

Från desperation till passion!

Känner du att du har nått vägs ände? Känner du dig håglös och livet känns meningslöst? Behöver du etablera nya vanor, vare sig det gäller kosten, kroppen, sinnet eller relationer?

Längtar du efter mer vitalitet, glädje, balans och stabilitet? Har du redan “testat allt” och gett upp hoppet om att det finns något som funkar för dig?

Då är du välkommen till någon av mina klasser eller workshops för att uppleva kundaliniyogans och meditationernas omedelbara och långvariga effekt på ditt välmående.

Jag erbjuder också individuellt anpassade program utifrån dina unika behov.
Ett 30 minuters samtal på Zoom kan vara ditt första steg på en livslång resa.

Kontakta mig

Medarbetare som är vitalare och friskare, energipåfyllda och kreativa.
Kollegor som är bättre på att kommunicera och samarbeta.
En personalgrupp med tydlighet i syfte och med fokus på de uppsatta målen.

Det är en del av de effekter som du direkt kan se efter en personalträff med mig.

Motverka stress och utbrändhet i personalgruppen genom att erbjuda regelbundna sessioner. På kort tid blir resultaten märkbart hållbara på sikt.

Boka en upplyftande och fokuserande energi-session på er utvecklingsdag, eller kontakta mig för kostnadsförslag på en serie klasser där vi varvar praktik och förståelse.

Kontakta mig

From Recovery to Self-discovery!

Jag är vidareutbildad inom SuperHealth™ Specialty Professional Traning: Yogic Science to Break Habits & Addictive Behaviors som med sin evidensbaserade metodologi  underlättar och påskyndar avgiftnings- och utrensningsprocessen, stödjer vid rehabilitering, och tillhandahåller enkla och effektiva verktyg för att etablera nya vanor och beteendemönster.

Metoden och teknikerna är relevanta i alla faser av tillfrisknandet, och kan sättas in från dag 1 av avgiftning, och fortlöpande i behandling och eftervård.

Relevant för substansberoende likväl som olika former av destruktiva beteendemönster, såsom medberoende, självskadebeteenden, mat, spel, shopping, porr etc.

Den kundaliniyogiska traditionen har sina rötter i 60-talets hippierörelse i Kalifornien, där det första steget var att få folk att släppa drogandet och i stället få tillgång till de egna inneboende källorna till lycka, samhörighet, och meningsfullhet. Med en utvecklad känsla av självvärde och respekt, behöver vi inte vända oss till drogerna för att "självmedicinera".

En session för personalgruppen kan också vara av betydande nytta - både för medarbetarnas eget välmående - och då blir sessionen anpassad till det; men också för att etablera en egen erfarenhet av vad klienterna får.


Kontakta mig

Meditation

“Vi mediterar inte för att bli bra på att meditera, vi mediterar för att bli bra på att leva.”

De tekniker jag använder mig av och lär ut är enkla, snabba, och ger en tydlig, omedelbar effekt.

Upplev ett liv med mindre reaktivitet och mer relevans.

Medveten andning

Andningen är med oss hela livet och finns ständigt tillgänglig för oss. Genom att ta kontrollen över andningen kan vi bemästra livet! Stora ord kanske, men de kommer från egen upplevd vetskap. Nu kan du också få den erfarenheten.

Enkla yogaövningar

Kundaliniyoga är en modern yogaform för folk i farten som redan har fullt schema. Korta, enkla, effektiva tekniker med full potential och kännbara effekter. Ge dig själv 3 minuter om dagen och upplev skillnaden!

Motiverande samtal

I privata yoga- och meditationsklasser såväl som i individuella coachingsessioner utforskar vi dina behov, resurser, mål samt hinder att uppnå dessa. Du blir stöttad i att hängivet vidmakthålla  dina nya vanor och skingra alla tvivel.

Zoran har ett gyllene hjärta. Han inspirerar genom att leva det som han förmedlar. Rekommenderar hans klasser med stor värme. <3

Fia L.

Jag tog del i 12-veckors kursen, 90 minuter på söndagsmorgoner. Det var verkligen inspirerande, och yoga har haft en mer central roll i min vardag denna våren än till vanligt.

Sköna klasser, och epost med utfyllande information så att jag har kunnat fortsätta att utforska hemma för mig själv. Jag är mycket tacksam!

Ragnhild W.

Breathwork sessionen var så kraftfull, det tog ett tag innan jag vågade landa i min andning och släppa taget men när jag väl gjorde det så skötte andningen resten, med Zorans närvaro och vägledning så kändes det så tryggt att vara i "transen".

Terez T.

Zoran är grundad och lätt att ta till sig information ifrån. Hans ljusa energi smittar av sig. Känner mig trygg och motiverad efter vår session.

Louise v.B.

Zoran is a wonderful teacher, calm and positive and with his guidance I felt safe and able to push my limits and learn something new.

Zvjezdana V.

It was an absolutely beautiful experience, and everyone in the group was full of joy and gratitude afterwards. I felt safe and seen. It was healing, grounding and liberating.

Ragnhild W.

Good brother with a golden heart! Also a great sense of humor and an often bright shining inner child. Highly recommend meeting him and attending gatherings! 

Sebastian T.

Zoran is a very patient and calm teacher, sharing his knowledge with grace and humor. A truly superb teacher, he has a way of leading you to the practice that will enhance your wellbeing and inspire your own practice.

I would highly recommend his classes and individual sessions to anyone wishing to explore yoga and meditation.

Kasia Soraya

På gång just nu

Huddinges Hjärta
Stockholm Kundaliniyoga Center